علمی
واکاوی سبک انگیزشی ساختار‌آیات قرآن با تکیه بر علم‌معانی (مطالعة موردی سورة منافقون)
واکاوی سبک انگیزشی ساختار‌آیات قرآن با تکیه بر علم‌معانی (مطالعة موردی سورة منافقون)

مرضیه بخشی نیا؛ محمدعلی کاظمی تبار

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، صفحه 11-25

https://doi.org/1022034/sshq.2020.238682.1040

چکیده
  ادبیات‌قرآن مبتنی بر سبک‌های بلاغی است و زبان‌انگیزشی قرآن، برخاسته از خاصیت‌برانگیختگی آیات نسبت به خواننده‌اش است، تا روح‌نشاط را در مخاطب برانگیزد و تمایل بیشتری به فهم‌آیات پیدا‌‌کند. به ‌همین ...  بیشتر
علمی
واکاوی جنبه‌های بلاغت حال مؤکِّد معنای عامل در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم با کاربست تئوری هم‌ارزی نایدا (مطالعه موردی: ترجمه‌های فولادوند، خرمشاهی، حداد عادل)
واکاوی جنبه‌های بلاغت حال مؤکِّد معنای عامل در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم با کاربست تئوری هم‌ارزی نایدا (مطالعه موردی: ترجمه‌های فولادوند، خرمشاهی، حداد عادل)

یداله حیدری؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، صفحه 26-45

https://doi.org/1022034/sshq.2020.233812.1031

چکیده
  به دلیل برخورداری قرآن کریم از سبکی بی‌نظیر و ظرفیت بلاغی و بیانی بالا، ترجمة آن همواره با چالش‌های فراوانی رو-به‌رو بوده است. حال مؤکد از مهم‌ترین پدیده‌های زبانی است که در اسلوب‌های گوناگون و بسامدی ...  بیشتر
علمی
تأویل در قرآن و رابطة آن با استعمال لفظ در بیش از یک معنی
تأویل در قرآن و رابطة آن با استعمال لفظ در بیش از یک معنی

مرتضی خسروشاهی

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، صفحه 46-58

https://doi.org/1022034/sshq.2020.224826.1023

چکیده
  با دقت در آراء و‌اندیشه‌های فقها و محققان در می‌یابیم که استعمال لفظ در اکثر از یک معنی نه تنها امکان عقلی دارد بلکه در محاورات و ذوقیات نیز مورد استفاده قرار گرفته شده و واقع شده و این استعمالات نیز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خوانش سبک‌شناختی فراهنجاری نحوی در قصص قرآنی «مطالعۀ موردی عدول از ماضی به استقبال»
خوانش سبک‌شناختی فراهنجاری نحوی در قصص قرآنی «مطالعۀ موردی عدول از ماضی به استقبال»

کبری راستگو؛ زهره جنتی اصیل

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، صفحه 59-72

https://doi.org/1022034/sshq.2020.214777.1013

چکیده
  عدول از مقتضای ظاهر ویژگی بارز و برجستۀ زبان است که در سطوح مختلف آن اتفاق می‌افتد، همان‌طور که در زبان قرآن یافت می‌شود. اهمیت عدول از مقتضای ظاهر در این است که دریافت‌کنندۀ متن ظاهرا با نوعی از هم‌گسیختگی ...  بیشتر
علمی
معناشناسی پوشیدنی‌ها قرآن
معناشناسی پوشیدنی‌ها قرآن

زهرا رضائی؛ عزت ملا ابراهیمی

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، صفحه 73-91

https://doi.org/1022034/sshq.2020.236209.1033

چکیده
  واژگان بسیاری در قرآن کریم بر مفهوم پوشش دلالت دارند از جمله آن‌ها می‌توان به «سرابیل»، «جلابیب»، «قمیص»، «کسوة»، «عبقری»، «بطائن»، «زرابیّ»، «خُمر»، «لبوس»، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اسلوب کنایی عنصر بصری رنگ‌ در قرآن کریم و اشعار لسان‌الغیب
اسلوب کنایی عنصر بصری رنگ‌ در قرآن کریم و اشعار لسان‌الغیب

رضا رفیعی راد

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، صفحه 93-119

https://doi.org/1022034/sshq.2020.246844.1079

چکیده
  اگر چه رنگ‌ها در جنبه‌ی فیزیکی خود، تنها بازتاب طول موج خاصی هستند، اما در فرهنگ بشری، محملی برای بیان احساسات، توصیفات، تخیلات، رمزها و نمادها و دیگر شئونات انسانی شدند. چنان‌که هم در زبان خالق در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل دلالت های آوایی فواصل آیات بهشت و جهنم
تحلیل دلالت های آوایی فواصل آیات بهشت و جهنم

فاطمه فیرورقی؛ حسین خانی کلقای

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، صفحه 119-141

https://doi.org/1022034/sshq.2020.218905.1017

چکیده
  تحلیل دلالت‌های آوایی از جمله سطوح دانش سبک شناسی است که با عنوان سطح آوایی اولین سطح از بررسی هر زبان را به خود اختصاص می‌دهد. این جنبه از سبک شناسی ارزش اندیشه و احساسات بیانی اثر را مشخص می‌سازد و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مبانی و روشهای تفسیری ابن قتیبه در کتاب
مبانی و روشهای تفسیری ابن قتیبه در کتاب" تاویل مشکل القرآن"

حمید محمدی راد؛ حامد گلیپور

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، صفحه 142-164

https://doi.org/1022034/sshq.2020.240504.1047

چکیده
  شناخت روش علمی دانشمندان در هر علمی سبب می گردد که از یافته های علمی او به صورت روشمند استفاده بهینه شود. در علوم قرآنی دانشمندانی از دیرباز، آراء و نظریات قابل استفاده ای داشته اند که ابن قتیبه مولف "کتاب ...  بیشتر
علمی
تحلیل ادبی و سبکی عاطفه خشم در قرآن کریم
تحلیل ادبی و سبکی عاطفه خشم در قرآن کریم

عزت ملا ابراهیمی؛ نورا زارعی

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، صفحه 165-177

https://doi.org/1022034/sshq.2020.225958.1024

چکیده
  عواطف انسان به دو دسته‌ی اصلی و ثانویه تقسیم می‌گردند. بر‌اساس نظریات روانشناسان در باب عواطف، عاطفه‌ی خشم جزو عواطف اصلی انسان قرار می‌گیرد. در قرآن کریم برای هدایت انسان از ابعاد مختلف، احکام و اصولی ...  بیشتر
علمی
تحلیل ساخت‌های گفتمان‌مدار در سورۀ مریم (بر اساس الگوی ون لیون )
تحلیل ساخت‌های گفتمان‌مدار در سورۀ مریم (بر اساس الگوی ون لیون )

سودابه مظفری؛ علی اسودی؛ هدی یزدان

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، صفحه 178-190

https://doi.org/1022034/sshq.2020.235392.1032

چکیده
  تحلیل گفتمان انتقادی، یا همان شناسایی لایه‌های پنهان موجود در هر متنی، موجب درک بهتر آن متن می‌گردد. از آنجا که قرآن به عنوان یک کتاب آسمانی، برای هدایت بشر، بر پیامبر عظیم الشأن اسلام، حضرت محمد (ص) ...  بیشتر