مقاله پژوهشی
تحلیل گفتمان قرآن در تفاوت حسنات و اعمال صالح
تحلیل گفتمان قرآن در تفاوت حسنات و اعمال صالح

خدیجه احمدی بیغش

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، صفحه 9-22

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.1.3

چکیده
  اعمال انسان، موجب سعادت و شقاوت او در دنیا و آخرت شده، و چون انسان زندگی ابدی در پیش دارد، چگونگی عمل او در دنیا، و فراهم آوردن توشه برای آخرتش، حائز اهمیت است. قرآن برای نظام‌مندکردن ذهن مخاطب و ایجاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی سبک شناسانه سوره قلم
واکاوی سبک شناسانه سوره قلم

عباس اقبالی؛ سعیده حسن شاهی

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، صفحه 23-37

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.2.4

چکیده
  سبک شناسی دانش یا روشی است که دستمایه بسیاری از تحلیل گران نصوص ادبی و پژوهشگرانی است که به بررسی جنبه زبانی قرآن پرداخته اند؛ چه در میان متون ادبی، قران کریم دارای سبکی مشخص و شایان توجه متن پژوهان است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روش‌ موضوع‌یابی در سُوَر آغازشده با سوگند؛ مطالعه موردی در سوره طور
روش‌ موضوع‌یابی در سُوَر آغازشده با سوگند؛ مطالعه موردی در سوره طور

جواد سلمان زاده

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، صفحه 38-55

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.3.5

چکیده
  در گرایش­های نوپدید تفسیری چون «تفسیر ساختاری» و «تدبر در قرآن» سوره به مثابه کل پیوسته تلقی می­شود که الفاظ، عبارات و آیات آن پیرامون موضوعی کانونی گرد هم آمده است و از همین موضوع کانونی ...  بیشتر
علمی
سبک شناسی زیبا شناختی ادبی درجزء سی قرآن کریم
سبک شناسی زیبا شناختی ادبی درجزء سی قرآن کریم

حسن علی شربتدار

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، صفحه 56-72

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.4.6

چکیده
  هدف از بررسی سبک های زیبا شناختی جزء سی توجه به قالب و ساختار آیات این جزء در انتقال پیام و محتوایش به مخاطب است. ساختارهای زیبا شناختی مورد بررسی در این پژوهش شامل سبک های ادبی ، سوره های مکی ، نظم آهنگ، ...  بیشتر
علمی
نگاهی به مؤلفه‌های اعجاز قرآن از دیدگاه معتزله
نگاهی به مؤلفه‌های اعجاز قرآن از دیدگاه معتزله

جمال طالبی قره قشلاقی

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، صفحه 73-85

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.5.7

چکیده
  معتزله به عنوان یکی از مذاهب کلامی در جهان اسلام، نقش تأثیرگذاری در پیشرفت علوم مختلف قرآنی داشته است. اعجاز قرآن یکی از مباحث پیچیده و دشوار در حوزه علوم قرانی است که از ابتدای نزول قران مورد اهتمام علمای ...  بیشتر
علمی
پژوهشی در آواشناسی و ساختارهای صرفی و نحوی و بلاغی سوره تکویر
پژوهشی در آواشناسی و ساختارهای صرفی و نحوی و بلاغی سوره تکویر

محمد فراهانی؛ مهدی داودی نسب

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، صفحه 86-102

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.6.8

چکیده
  هر زبانی را اسلوبی است که در آن با گزینش و چینش کلمات به روح و جان شنونده یا مخاطب تأثیر می‏گذارد. بر همین اساس سخنوران و ادیبان و اهل فن در این وادی برای سنجش ارزش سخن، معیارهایی ارائه نموده‏اند و در ...  بیشتر
علمی
تحلیل سبک‌شناسی سوره نجم
تحلیل سبک‌شناسی سوره نجم

حسین مهتدی؛ زهرا رنجبر

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، صفحه 103-120

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.7.9

چکیده
  سبک‌شناسی علمی است که با بررسی توصیف‌ها و تحلیل‌ها به جنبه‌های ادبی موجود در یک متن می‌رسد و معانی و مفاهیم یک متن ادبی را به طور واضح و روشن به خواننده انتقال می‌دهد. قرآن کریم، که یک معجزه الهی است، ...  بیشتر
علمی
سبک‌شناسی سوره البلد (سطح آوایی، واژگانی، نحوی)
سبک‌شناسی سوره البلد (سطح آوایی، واژگانی، نحوی)

وحید میرزائی؛ علیرضا شیخی؛ حجت رنجی

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، صفحه 121-141

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.8.0

چکیده
  تمامی متون چه شعر باشد و چه نثر قابلیت نقد و تحلیل را دارد، قرآن نیز به عنوان یک متن آسمانی و فاخر از جنبه‌های مختلف و به ویژه سبک‌شناسی قابل بررسی و تحلیل می‌باشد. از این رو در این مقاله به روش توصیفی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سبک زبان چند وجهی قرآن در گزاره‌های اخلاقی
سبک زبان چند وجهی قرآن در گزاره‌های اخلاقی

سیدمحمد نقیب؛ اکرم سادات سیدی

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، صفحه 142-162

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.9.1

چکیده
  قرآن کریم به ارزش‌های والای اخلاقی و نقش سازنده و تاثیر گذار آن‌ها در پرورش و تعالی روح انسان اهمیت داده و تاکید فراوان نموده است. این کتاب الهی که برای هدایت آحاد بشر در طول زمان نازل شده است،برای رساندن ...  بیشتر
علمی
خوانش داستان های قرآن کریم از منظر ترمینولوژی ادبیات داستانی
خوانش داستان های قرآن کریم از منظر ترمینولوژی ادبیات داستانی

هادی ولی پور قره قیه؛ احمد جولایی

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، صفحه 161-187

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.10.2

چکیده
  قصه به عنوان پایدارترین و شناخته شده ترین روش برای انتقال داشته های بشری، از قدیم الایام همواره رموزی در خود داشته که بشر را برای ساعات متمادی با خود همراه کرده و به داشته هایش افزوده که البته نشان از ...  بیشتر